Ενεργειακός Μηχανικός στην Αθήνα
,
Σχεδιαστής Μηχανικός στα Μεσόγεια
,